Bedrijven

Anno 2016 is het meer dan ooit noodzakelijk om ervoor te zorgen, dat u de zorg en begeleiding krijgt, die u nodig heeft.

BEL NU

06 42659550

Per Saltoo is een onafhankelijk en laagdrempelig advies- en aanspreekpunt over alle onderwerpen rondom pensionering, wonen, zorg en het bevorderen sociale contacten. Wij werken voor de particuliere senior en het bedrijfsleven.

 

Voor bedrijven en organisaties bieden wij ondersteuning bij het proces van de op handen zijnde pensionering van medewerkers. Wij ontzorgen uw afdeling HRM en wij zorgen ervoor, dat uw medewerker(s) goed voorbereid worden op hun pensionering! Daarvoor bieden wij maatwerk. Immers geen enkele medewerker is hetzelfde. De vragen kunnen en zullen zeer divers zijn en dat zijn ook de verschillende persoonlijke situaties.

 

Dit doen we door het voeren van individuele gesprekken, waarin we de vragen over of problemen met de aanstaande pensionering helder krijgen. Daarnaast organiseren wij themabijeenkomsten over:

 

- Financiën: hypotheek, verzekeringen notaris

- Gezondheidszorg: we informeren over de veranderingen in wet- en regelgeving en waar men op termijn mee rekening moet houden

- Vrije tijd, doorwerken, vrijwilligerswerk, hobby’s etc.

 

Een jaar voor de pensioendatum gaan wij aan voor u de slag en gaan door tot de afscheidsreceptie heeft plaatsgevonden!

 

Ans Gasseling, bedrijfskundige in de wereld van de senior!

 

Seniorenadvies op maat!

Wij zijn een onafhankelijk en laagdrempelig advies- en aanspreekpunt over alle onderwerpen rondom wonen, zorg en bevorderen sociale contacten.

Onze ervaringen hebben geleerd, dat er op het gebied van zorg voor senioren niet alleen een oerwoud aan wet- en regelgeving bestaat, maar ook een oerwoud aan loketten en websites waar men informatie kan vinden.

Gemeenten hebben zorgpleinen ontwikkeld er is een helpdesk bij de zorgverzekeraar. Maar kunt u er zeker van zijn, dat u een juist advies krijgt? Hoe afhankelijk bent u van de diverse zorgloketten? Is het advies op maat? Kan het eenvoudiger? Kan het sneller?

ANTWOORDEN
OP UW ALLE
VRAGEN

onze diensten

GRATIS

NIEUWSBRIEF

ONTVANGEN?

aanmelden