Ans Gasseling
Achtergrond

Ans Gasseling heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de chronische zorg in het Multiple Sclerose Centrum Nijmegen en is zelf  mantelzorger.

 

Al deze ervaringen hebben mij geleerd, dat er op het gebied van zorg voor senioren niet alleen een oerwoud aan wet- en regelgeving bestaat, maar ook een oerwoud aan loketten en websites waar men informatie kan vinden.  Gemeenten hebben zorgpleinen ontwikkeld, er is een helpdesk bij de zorgverzekeraar. Maar kunt u er zeker van zijn, dat u een juist advies krijgt? Hoe afhankelijk bent u van de diverse zorgloketten? Kan het beter? Is het advies op maat? Kan het eenvoudiger? Kan het sneller?

 

Voor een onafhankelijk en advies op maat neem contact op met:

Ans Gasseling

 

tel 06 42659550 (van 09.00 – 18.00 uur) of e-mail naar ansgasseling@persaltoo.nl

 

 

Anno 2014 is het meer dan ooit noodzakelijk om ervoor te zorgen, dat u de zorg en begeleiding krijgt, die  u nodig heeft. Met persoonlijke aandacht voor u en uw vragen, werkt per Saltoo aan uw oplossingen!

Door de economische crisis zijn de tijden sterk veranderd. Niets is meer wat het geweest is. De enige zekerheid die we hebben, is dat het niet meer wordt zoals het was. De woorden crisis, onbetaalbaar, bezuinigen, recessie, stijgende werkloosheid, omvallende banken, dalende pensioeninkomsten, een huizenmarkt die op slot zit, alles komt dagelijks voorbij in kranten en op radio en TV. Dit raakt alle mensen in onze samenleving.  Daarom hebben we per Saltoo opgericht.

 

Het is voor iedereen duidelijk, dat we te maken hebben met een terugtredende overheid, die ook nog steeds verder zal terugtreden. Kortingen op de WMO- en AWBZ gelden, alles wijst erop dat de senior steeds meer onderdelen van zorg voor eigen rekening zal gaan inkopen en dat de eigen bijdragen voor zorg steeds hoger worden. Het doorschuiven van de gelden door de overheid naar de gemeenten is daar een goed voorbeeld van. De AWBZ wordt naar de gemeenten overgeheveld, echter wel met een korting van 25% op het landelijke budget. Daar komt bij, dat per 1 januari 2013 de verzorgingshuizen zijn afgeschaft. De senior moet zelfstandig blijven wonen, de zorg komt naar hem toe en niet andersom. De eigen woonomgeving wordt daardoor nog belangrijker voor de senior.

 

 De markt van ouderen huisvesting volgt het overheidsbeleid om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Ouderen willen ook zo lang mogelijk zelfstandig leven en samen beleven, maar geborgd zijn als dat niet meer zelfstandig kan. Overheidsbeleid maakt dat mogelijk maar ook steeds complexer.

 

Deze complexiteit vraagt om persoonsgerichte oplossingen en onafhankelijk advies.

 

Per Saltoo werkt voor de senior en verleent diensten op het gebied van voorlichting, zorgbemiddeling, wonen en sociale contacten.

 

Anno 2016 is het meer dan ooit noodzakelijk om ervoor te zorgen, dat u de zorg en begeleiding krijgt, die u nodig heeft.

BEL NU

06 42659550

Seniorenadvies op maat!

Wij zijn een onafhankelijk en laagdrempelig advies- en aanspreekpunt over alle onderwerpen rondom wonen, zorg en bevorderen sociale contacten.

Onze ervaringen hebben geleerd, dat er op het gebied van zorg voor senioren niet alleen een oerwoud aan wet- en regelgeving bestaat, maar ook een oerwoud aan loketten en websites waar men informatie kan vinden.

Gemeenten hebben zorgpleinen ontwikkeld er is een helpdesk bij de zorgverzekeraar. Maar kunt u er zeker van zijn, dat u een juist advies krijgt? Hoe afhankelijk bent u van de diverse zorgloketten? Is het advies op maat? Kan het eenvoudiger? Kan het sneller?

ANTWOORDEN
OP UW ALLE
VRAGEN

onze diensten

GRATIS

NIEUWSBRIEF

ONTVANGEN?

aanmelden